Sembilan Tekad Peserta Didik

Kami Peserta Didik SMA Negeri 2 Sumatera Barat menyatakan tekad:

Z

1. Untuk masuk ke dalam golongan hamba-hamba yang beriman dan bertaqwa kepada Allah s.w.t. Tuhan Yang Maha Esa.

Z

2. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Z

3. Patuh dan taat kepada orang tua dan guru.

Z

4. Jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam setiap ucapan dan perbuatan.

Z

5. Menjaga kehormatan diri sendiri, dan menghargai teman.

Z

6. Bersikap sopan dan santun dalam pergaulan sehari-hari.

Z

7. Menjaga kebersihan, kerapian dan keindahan lingkungan.

Z

8. Tekun belajar dan menggelorakan semangat meraih prestasi terbaik.

Z

9. Senantiasa berikhtiar, bersabar dan berdoa.