Tari ini merupakan karya Bu Santun Nan Manilih Guru Kesenian dan Pak Bana Barani, M.Si Guru BAM SMA N 2 Sumatera Barat yang dipersembahkan oleh kominitas Ankara ( anak Karawitan ) dan Grup Tari SMA N 2 Sumatera Barat.