Kepala Sekolah

 

 

 Nama : Ratna Yulia, S.Pd, M.Pd
NIP : 19770715 200002 2 002
TTL                  : Bangkinang/ 15 Juli 1977
Pangkat/ Gol : Pembina Tk 1/ IV.b
Agama : ISLAM
Pendidikan : S2
Jurusan : Teknologi Pendidikan Kosentrasi Pendidikan Fisika
Email : ratna.yulia77@gmail.com
Pekerjaan/Jabatan : Guru Fisika / Kepala Sekolah
Alamat : Jalan Mangga 3, RT 001/RW 004, Kel. Simpang Rumbio, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok
HP : 081374222087

Riwayat Pendidikan

  1. SD 10/73 INPRES, Kec Bukit Sundi, Kab. Solok Tamat tahun 1989
  2. SMP Negeri Muara Panas, Kec Bukit Sundi Kab. Solok, Tamat tahun 1992
  3. SMA Negeri Bukit Sundi, Kec Bukit Sundi Kab. Solok, Jurusan Biologi, Tamat tahun 1995
  4. UNP Padang, Jurusan Pendidikan Fisika (S1), Tamat tahun 1999
  5. UNP Padang, Jurusan Teknologi Pendidikan Kosentrasi Pendidikan Fisika ( S2), Tamat tahun 2013

Wakil Kepala Sekolah

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

Nama

:

Meldawati, M.Pd

NIP

:

19800617 200312 2 003

Pangkat/Gol

:

Pembina IV/a

Pendidikan Terakhir

:

S2 Pendidikan Bahasa Indonesia

Bidang Studi diampu

:

Bahasa Indonesia

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

Nama

:

Dra. Margiani Trisusilawati

NIP

:

196702251997022001

Pangkat/Gol

:

Pembina IV/a

Pendidikan Terakhir

:

S1. Pendidikan Biologi

Bidang Studi diampu

:

Biologi

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Sarana dan Prasarana

Nama

:

ALBERI MURNAWI, S.Sos.I. M. Pd

NIP

:

19830824 201001 1 017

Pangkat/Gol

:

Penata Muda Tingkat I /III b

Pendidikan Terakhir

:

S2 Pendidikan Agama Islam

Bidang Studi diampu

:

Pendidikan Agama Islam

Kepala Tata Usaha

Nama

:

Rikharatna Sari Dewi, SE

NIP

:

198103122003122006

Pangkat/Gol

:

Penata Muda Tingkat I /III b

Pendidikan Terakhir

:

S1 Ekonomi

Bidang Studi diampu

:

Kepala Asrama

Nama

:

Geri Rahmadona, S.Iq,. S.Pdi

NIP

:

Pangkat/Gol

:

Pendidikan Terakhir

:

S1 Pendidikan Agama Islam

Bidang Studi diampu

:

Tahfiz Quran