SMA Negeri 2 Sumbar

Search

Pendidik

Meldawati, M.Pd

Meldawati, M.Pd


 • Status :
  PNS
 • NIP :
  19800617 200312 2
 • Jenis Kelamin :
  Perempuan
 • Pangkat/Golongan :
  Guru Penata Tk.I III.d
 • Jabatan :
  Pembantu Penyimpan B

Pendidikan dan Mata Pelajaran


 • Pendidikan Terakhir :
  S2 Bahasa Indonesia
 • Perguruan Tinggi :
  UNP
 • Program Studi :
  Bahasa Indonesia
 • Mata pelajaran yang diampu:
  Bahasa Indonesia

Komentar