SMA Negeri 2 Sumbar

Search

Pendidik

Dra. Maidarti

Dra. Maidarti


 • Status :
  PNS
 • NIP :
  19670703 199403 2
 • Jenis Kelamin :
  Perempuan
 • Pangkat/Golongan :
  Guru Pembina IV.a
 • Jabatan :
  Kepala Perpustakaan

Pendidikan dan Mata Pelajaran


 • Pendidikan Terakhir :
  S1 PIM/IKN
 • Perguruan Tinggi :
  IKIP Padang
 • Program Studi :
  PIM/IKN
 • Mata pelajaran yang diampu:
  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Komentar