SMA Negeri 2 Sumbar

Search

Pendidik

Yasri, S.Pd.MM

Yasri, S.Pd.MM


 • Status :
  PNS
 • NIP :
  19710213 200003 1
 • Jenis Kelamin :
  Laki-laki
 • Pangkat/Golongan :
  Pembina IV.a
 • Jabatan :
  Pembina OSIS

Pendidikan dan Mata Pelajaran


 • Pendidikan Terakhir :
  S2 Pendidikan Ekonom
 • Perguruan Tinggi :
  STIE KBP
 • Program Studi :
  Sejarah
 • Mata pelajaran yang diampu:
  Sejarah

Komentar