SMA Negeri 2 Sumbar

Search

Pendidik

Alberi Murnawi, M.Pd

Alberi Murnawi, M.Pd


 • Status :
  PNS
 • NIP :
  19830824 201001 1
 • Jenis Kelamin :
  Laki-laki
 • Pangkat/Golongan :
  Guru Penata Muda III.a
 • Jabatan :
  Guru Mata Pelajaran

Pendidikan dan Mata Pelajaran


 • Pendidikan Terakhir :
  S2 Pendidikan Agama
 • Perguruan Tinggi :
  IAIN Imam Bonjol Padang
 • Program Studi :
  Pendidikan Agama ISlam
 • Mata pelajaran yang diampu:
  Pendidikan Agama Islam

Komentar