SMA Negeri 2 Sumbar

Search

Pendidik

Emillia Shandia Dewi, S.Pd

Emillia Shandia Dewi, S.Pd


 • Status :
  PNS
 • NIP :
  19830323 201001 2
 • Jenis Kelamin :
  Perempuan
 • Pangkat/Golongan :
  Guru Penata Muda III.a
 • Jabatan :
  Guru Mata Pelajaran

Pendidikan dan Mata Pelajaran


 • Pendidikan Terakhir :
  S1 Geografi
 • Perguruan Tinggi :
  UNP
 • Program Studi :
  Geografi
 • Mata pelajaran yang diampu:
  Geografi

Komentar