SMA Negeri 2 Sumbar

Search

Pendidik

Deni Junia Fitri, S.Pd

Deni Junia Fitri, S.Pd


 • Status :
  PNS
 • NIP :
  19840628 200804 2
 • Jenis Kelamin :
  Perempuan
 • Pangkat/Golongan :
  Guru Penata Tk.I III.b
 • Jabatan :
  Guru Mata Pelajaran

Pendidikan dan Mata Pelajaran


 • Pendidikan Terakhir :
  S1 Bimbingan Konseli
 • Perguruan Tinggi :
  UNP
 • Program Studi :
  Bimbingan Konseling
 • Mata pelajaran yang diampu:
  Bimbingan dan Konseling

Komentar